Giai đoạn bớt ngơ


 • Thời gian: 1 tuần 
 • Số trận đánh: 35 trận (trung bình 40 phút một trận) 
 • Room garena: 91 - 110 
Tiếp tục rèn luyện kỹ năng last hit, deny và học thêm một số kỹ năng căn bản khác. Tuy Dota có 108 tướng nhưng nhờ đánh liên tục nhiều trận bạn sẽ hiểu được lờ mờ về từng tướng và chưa cần học thuộc lòng về tướng nhưng hãy cố nhớ xem con nào mình thấy nguy hiểm, con nào thấy khỏe ...

Rèn luyện:
 • Rèn luyện tốt last hit, deny, harass
 • Đánh nhiều trận và dần hiểu lờ mờ đặc điểm từng tướng 
 • Hướng dẫn sử dụng hotkey 
 • Cách dùng gà/chim
 • Lập đạo nhà mua đồ
 • Hướng dẫn farm rừng 
 • Chiến thuật cơ bản đảo lane để gank
 • Chọn tướng mới
 • Học cách build một số đồ mới  
Cảnh báo:
 • Cảm thấy một số trường hợp có thể mắng lại đồng đội -> nhưng tốt nhất là đừng 
 • Bớt rối hơn, nhưng chung quy lại là vẫn rối lắm -> tốt, bạn đang tiến bộ đấy
học chơi Dota tại http://choidota.blogspot.com