Lưu ý vào host


Không phải cứ xếp hàng trước là được ưu tiên...
  • Host là người tạo game, khi ở màn hình lúc đang chờ player có quyền kick một người nào đó ra (còn khi vào trong game thì không). 
  • Nếu host bảo bạn đi lên, hoặc đi xuống thì hãy làm theo vì có thể có player có bạn cùng chơi. Trong trò này người nào vào sau mà xin thêm slot (xin chỗ cho bạn) thì có khi lại được ưu tiên và host kick thằng vào trước. 
  • Khi host hỏi ok all? Là để xác nhận lại lần cuối xem có ai xin slot gì không trước khi bắt đầu game. 
  • RMK có nghĩa là remake – host lại trận khác, có thể xảy ra khi một người vừa vào đã quit, team đã thua và host không muốn chờ rồi rmk luôn, hoặc chỉ đơn giản là host thích thế… 
  • GG là câu thường nói tỏ ý đã đến lúc kết thúc ván được rồi.