Buff placer
Buff placer ám chỉ một skill hoặc item có khả năng đặt 1 buff nào đó lên đối phương thông qua đòn tấn công bình thường. Trong một đòn tấn công, chúng ta chỉ có thể đặt tối đa 1 buff. Một buff placer có thể luôn xuất hiện trong đòn tấn công như Corruption của Stygian Desolator, nhưng cũng có thể chỉ xuất hiện theo xác xuất như Chain Lighting của Maelstrom/Mjollnir. Và chính điều này đã tạo nên sự đa dạng trong việc kết hợp item/skill buff placer.

Cách kết hợp nhiều buff placer 

 +  : luôn bị dính damage và slow bởi độc trừ những phát nhảy điện từ búa điện 

 +  : cái có sau đè cái có trước

 +  : ko có hero nào có 2 skill buff placer

 +  : 2 cái vừa orb effect vừa buff placer coi như là orb effect nên độ ưu tiên xem ở bài viết orb effect