Hack Map DotA 6.78c

Chào các siêu nhân Hack Map DotA, phiên bản Hack Map cho DotA 6.78c đã sẵn sàng download! 
- Đã chạy ổn định được trên bản update Garena mới (2013/07/06)
#Update: Fixed problem with new Garena_Room update: Garena_Room – Offset 7 Failed