Phím tắt khi chơi DotA

Warkey++ là phần mềm phím tắt hỗ trợ cho game thủ DotA dễ dàng thi triễn nhiều skill kết hợp active item cùng lúc.Changes log:

WarKey++ 6.8 update:
  support windows8 (New)


học chơi DotA tại choidota (dot) blogspot (dot) com