Creepneutral creep trong Dota
  • Dota có hai loại creep là creep ở lane và neutral creep.
  • 30s có một đợt creep xuất hiện (3 creep melee và 1 creep range) đi trên mỗi lane, mỗi đợt gọi là wave. Càng về sau đợt creep càng đông và khỏe. Khi phá nổ nhà (hai nhà ngay sau tower 3) ở lane nào thì creep được nâng cấp lên Mega creep khỏe hơn hẳn. Phá sập cả 6 nhà (2 nhà mỗi lane) thì ra Super Mega creep khỏe hơn nữa. 
  • Neutral creep (ô vuông màu vàng) sống trong rừng, giây 30 đầu game sẽ hiện sau đó cứ giây 60 hiện 1 lần (nếu khu vực không có tầm nhìn hoặc không có neutral creep trong đó)