Giới thiệu qua về đồ


  • Đồ trong Dota rất đa dạng, có thể chia ra làm một số loại căn bản sau: 
  • Đồ tăng stat đơn thuần như Bracer (tăng 6 strength, 3 agi, 3 intel), Null Of Talisman (tăng 6 intel, 3 str, 3 agi) 
  • Đồ có khả năng active skill như Book – click vào gọi ra hai con đệ trong một khoảng thời gian, Orchid – không cho đối phương sử dụng phép thuật trong một khoảng thời gian, Dagon – giật sét gây lượng damage lên đối phương 
  • Đồ Orb là đồ có những hiệu ứng ví dụ Desolator – bắn một lần là trừ giáp, Eye Of Skadi – bắn là làm chậm đối phương. Nếu lên hai đồ orb thì chỉ một đồ dùng được vì nó không stack với nhau. 
  • Đồ Buff Placer cũng dạng kiểu Orb nhưng là Buff Placer, ví dụ Orb Of Venom – làm chậm đối phương. Không thể dùng hai đồ Buff Placer vì không stack nhưng có thể kết hợp Buff Placer với Orb. 
  • Đồ passive ví dụ Sange mỗi khi bắn có khả năng làm chậm đối phương. Có thể kết hợp với Orb hay Buff Placer.