DotA 6.78 Map

DotA 6.78
Sau khoảng thời gian chờ đợi mỗi mòn map DotA 6.78 đã chính thức ra mắt bởi IceFrog. Phiên bản v6.78 xuất hiện thêm 2 hero mới, Oracle và Earth Spirit, cân bằng các hero như Phantom Lancer, Lone Druid and Necrolyte. Aghanim Scepter được thêm vào 3 hero và một thay đỗi khác về hero, cũng như item.Dota 6.78 loading screen
DotA 6.78 Map Download


DotA 6.78 Map Changelogs:
Here's the complete list of DotA 6.78 Changelogs. They are kept in a different page due to their length.

Học chơi DotA tại choidota.blogspot.com